HomeTin tức

Các Thủ Tục Cho Hồ Sơ Xin Cấp Sổ Hồng Căn Hộ Cao Cấp

Các Thủ Tục Cho Hồ Sơ Xin Cấp Sổ Hồng Căn Hộ Cao Cấp
Like Tweet Pin it Share Share Email

Theo quy chế tại Điều 1 thông tư của cục gây dựng số 1/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy chế một số nội dung về cấp chứng từ ghi nhận quyền sở hữu căn hộ cao cấp và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua và bán căn hộ chung cư nhà chung cư trong dự án đầu tư thiết kế xây dựng của tổ chức kinh doanh thương mại nhà ở; thì bên bán có nghĩa vụ làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền nắm giữ cho bên mua căn hộ nhà căn hộ chung cư, và làm hồ sơ cấp thủ tục chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở lần đầu khi mua căn hộ nhà căn hộ trong dự án đầu tư gây dựng.

Các Thủ Tục Cho Hồ Sơ Xin Cấp Sổ Hồng Căn Hộ Cao Cấp

Hồ sơ đề nghị cấp thủ tục ghi nhận quyền nắm giữ căn hộ nhà chung cư bao gồm hồ sơ cơ Sở và hồ sơ từng căn hộ chung cư cao cấp nhà căn hộ chung cư cao cấp.

Ngoài hồ sơ cơ Sở, những năm 30 ngày kể từ khi các chủ nắm giữ căn hộ cao cấp và chủ sở hữu phần nắm giữ riêng hoàn thành thanh toán tiền mua theo HĐ mua bán, bên bán phải hoàn thiện và nộp cho cơ quan cấp chứng từ ghi nhận hồ sơ của từng nhà ở, Từ đó, bên mua phải giao cho bên bán các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp phát mới giấy ghi nhận quyền nắm giữ căn hộ chung cư cao cấp (theo mẫu) có chữ ký của bên mua nhà và xác nhận của bên bán;

– hợp đồng mua và bán căn hộ chung cư cao cấp nhà căn hộ hoặc phần sở hữu riêng do phía 2 bên ký kết; biên bản chuyển nhượng bàn giao, thanh lý HĐ mua bán căn hộ nhà căn hộ chung cư hoặc phần sở hữu riêng nhà căn hộ cao cấp và biên lai thu các khoản trách nhiệm tài chính của Bên mua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận. Trường hợp bên mua tự thực thi việc nộp nghĩa vụ tài chính thì giao biên lai này cho bên bán để dẫn vào hồ sơ đề nghị cấp chứng từ chứng nhận;

Trong trường hợp người mua nhà nhà nhà ở đã tỉnh thanh hóa hết tiền mua nhà trước thời gian lập hồ sơ cơ Sở thì hồ sơ cơ Bộ và hồ sơ đề nghị cấp thủ tục ghi nhận từng chung cư được lập và nộp đồng thời cho cơ quan cấp thủ tục ghi nhận.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành xong thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ nắm giữ căn hộ chung cư nhà chung cư trong mức 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục xin cấp sổ hồng

Lệ phí câp sổ hồng căn hộ chung cư

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở lần đầu cho căn hộ cao cấp nhà căn hộ được triển khai theo quy chế tại Điều 49 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006, tức là không quá 100.000 đồng một giấy so với cá nhân, không quá 500.000 đồng một giấy so với tổ chức triển khai đề nghị cấp thủ tục ghi nhận quyền nắm giữ căn hộ lần đầu đối với chung cư.

thời gian cấp sổ hồng căn hộ chung cư

Từ ngày 3/3, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP chỉnh sửa, bổ trợ một số nghị định thi hành Luật Đất đai, thủ tục đăng ký, cấp chứng từ chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu căn hộ chung cư cao cấp và gia tài khác gắn liền với đất khi thay đổi gia sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai so với trường hợp được nhà nước bàn giao đất để quản lý và điều hành tối đa là 15 ngày.