HomeTin tức

Khi Hết Niên Hạn Sử Dụng Thì Căn Hộ Sẽ Ra Sao

Khi Hết Niên Hạn Sử Dụng Thì Căn Hộ Sẽ Ra Sao
Like Tweet Pin it Share Share Email

Tại điểm a, khoản 2, điều 99, luật căn hộ cao cấp năm trước có quy định trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp còn bảo vệ chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ nắm giữ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Trừ trường hợp nhà căn hộ chung cư cao cấp bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng Nằm trong xung quanh vị trí phải triển khai cải tạo, thiết kế xây dựng đồng Sở với khu căn hộ ở thuộc diện bị phá dỡ theo đầu tư và quy hoạch kiến thiết xây dựng được phê duyệt.

Khu chung cư xuống cấp

Còn đối với trường hợp nhà căn hộ chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không có bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan điều hành căn hộ cao cấp cấp tỉnh phải phát hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ nắm giữ chung cư. Nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên cổng Thông tin điện tử của UBND và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện Thông tin đại chúng của bản địa.

Chủ nắm giữ nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để tôn tạo, xây dựng lại nhà căn hộ mới hoặc chuyển nhượng bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và gây dựng khu công trình khác theo quy chế tại khoản 3 điều 99 luật căn hộ chung cư 2014 khi hết niên hạn sử dụng chung cư.

Cũng theo quy chế tại khoản 3 của cục luật này, trong trường hợp nếu khu đất có nhà căn hộ cao cấp vẫn phù hợp với quy hoạch thiết kế và xây dựng căn hộ chung cư cao cấp thì chủ nắm giữ được tôn tạo, thiết kế xây dựng lại nhà căn hộ cao cấp mới.

Nếu khu đất nền có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng căn hộ chung cư cao cấp thì chủ nắm giữ nhà căn hộ phải chuyển giao lại nhà nhà ở này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và kiến thiết xây dựng khu công trình khác theo quy hoạch được duyệt.

Căn hộ chung cư xuống cấp

 

quyền lợi của người có quyền sở hữu nhà căn hộ chung cư

Tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở) có quy định các chủ nắm giữ có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để tôn tạo, thiết kế và xây dựng lại nhà căn hộ chung cư thì được thu xếp tái an cư.

Việc thu xếp tái định cư bằng căn hộ chung cư cao cấp được triển khai thông qua HĐ dịch vụ cho thuê, cho mướn mua, mua và bán căn hộ cao cấp ký giữa người được sắp xếp tái an cư với đơn vị được giao thu xếp tái định cư nếu do nhà nước đầu tư; ký với nhà đầu tư nếu do DN kinh doanh thương mại BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư thiết kế và xây dựng.

Nếu chủ nắm giữ không có nhu yếu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện kèm theo cụ thể của địa phương mà được thu xếp căn hộ, đất ở tái định cư theo quy chế tại điều 36 của luật chung cư 2014. Trường hợp chủ sở hữu có nhu yếu tái an cư tại chỗ thì được sắp xếp căn hộ chung cư cao cấp mới có diện tích quy hoạnh tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

Trường hợp Chính phủ đầu tư tôn tạo, thiết kế xây dựng lại nhà căn hộ chung cư cao cấp thì chủ đầu tư dự án phải lo chỗ ở trong thời điểm tạm thời hoặc tỉnh thanh hóa tiền để người được tái định cư tự lo chỗ ở trong những năm tôn tạo, gây dựng lại.

Trường hợp DN kinh doanh BĐS Nhà Đất và chủ nắm giữ thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư tôn tạo, thiết kế xây dựng lại nhà căn hộ cao cấp thì việc sắp xếp chỗ ở tạm thời của chủ nắm giữ trong thời điểm tôn tạo, kiến thiết xây dựng lại cũng như việc giao dịch thanh toán giá trị chênh lệch được xúc tiến theo thỏa thuận hợp tác giữa các bên.

Khi Chính phủ góp vốn đầu tư tôn tạo, xây dựng lại nhà căn hộ cao cấp mà có chênh lệch về giá trị giữa chung cư cũ và căn hộ chung cư mới thì việc giao dịch thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo giải pháp sắp xếp tái định cư đã được phê duyệt.

Như vậy, lợi ích của chủ sở hữu căn hộ chung cư cao cấp đã được đảm bảo hơn. thông qua đó, các hộ dân cư, cá nhân sẽ an tâm hơn khi chọn lựa nhà căn hộ chung cư làm nơi an cư lạc nghiệp.